Cắt video trên smartphone với Google Photos

Ứng dụng Google Photos là một trong những tiện ích sao lưu và biên tập hình ảnh, video miễn phí tốt nhất cho smartphone nói chung và dòng máy Android nói riêng. Với app Google