Safari

  • Internettat tu dong mo file tai ve tren may mac

    Tắt tính năng tự động mở file tải về trên máy Mac

    Máy tính Mac được Apple trau chuốt từng li từng tí. Ấy xong không tránh khỏi vẫn có những “lỗi” khiến người ta dở khóc dở cười. Một trong số…

Back to top button