Mẫu biên bản bàn giao tài sản mới nhất 2019

Việc sử dụng biên bản giao tài sản sẽ giúp cho việc chuyển giao, giao dịch tài sản giữa các cá nhân hoặc tổ chức doanh nghiệp với nhau trở lên minh bạch, rõ ràng. Tránh đi những tranh chấp hoặc giải quyết các tranh chấp một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Tìm hiểu chung về biên bản bàn giao tài sản.

 – Biên bản bàn giao tài sản là biên bản để xác nhận sự chuyển giao tài sản giữa cá nhân với nhau hoặc giữa các doanh nghiệp, đối tác,…

– Biên bản giao tài sản chỉ được xác lập và có hiệu lực khi có chữ ký của các bên liên quan. Việc xác lập giấy tờ biên bản giao tài sản có ý nghĩa rất quan trọng và cần chúng ta cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đặt bút ký.

 – Biên bản này đóng vai trò rất quan trọng. Bởi đây sẽ là bằng chứng hay nói cách khác là cơ sở pháp lý giúp bạn bảo vệ quyền lợi của bản thân trước pháp luật trong trường hợp phải đối mặt với những tình huống xấu (tranh chấp, rủi ro,…)

 – Bạn cần làm biên bản bàn giao tài sản để chứng minh rằng bên A đã hoàn giao đủ, đúng tài sản và bên B đã nhận theo đúng thỏa hiệp.

Một số lưu ý khi làm biên bản:

  • Cần cung cấp đầy đủ thông tin (ngoài thông tin cá nhân và liên hệ thì cần hoàn thiện chỉnh chu cả về nội dung biên bản)
  • Phải được sao thành hai bản, mỗi bên tham gia sẽ giữ một bản để làm cơ sở pháp lý bảo vệ chính mình khi xảy ra tranh chấp.
  • Phải có chữ kí ‘tay’ hoặc đóng dấu của hai bên tham gia. Hãy nhớ rằng nếu không được kí tên, đóng dấu thì coi như biên bản không có giá trị.
  • Biên bản phải được bảo quản đồng nghĩa với việc các bên tham gia có trách nhiệm sử dụng một cách cẩn thận và đúng pháp luật.

Mẫu biên bản bàn giao tài sản hiện nay

1. Mẫu biên bản bàn giao tài sản 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

—–***—–

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN, CÔNG CỤ

Hôm nay, ngày…../…../20…, tại……………………… chúng tôi gồm:

Người bàn giao:………………………………Bộ phận:………………………MSNV……………………

Người nhận bàn giao:………………………Bộ phận:………………………MSNV……………………

Lý do bàn giao ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Cùng bàn giao tài sản, công cụ với nội dung như sau:

STTMã tài sản, công cụTên tài sản, công cụĐơn vịSố lượngTình trạng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Người bàn giao cam đoan rằng toàn bộ các tài sản, công cụ đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản.

Người bàn giaoNgười nhận bàn giaoQuản lý

 

2) Mẫu biên bản giao tài sản 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tên cơ quan………………

Số: …../BB

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Giữa …………………………(bên giao) và

………………………….(bên nhận)

Hôm nay ngày …. tháng ….. năm …. tại … đã tiến hành cuộc họp bàn giao tài sản giữa …(bên giao)

và ……(bên nhận) thực hiện theo ……… của ………… ngày ………..

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/ Bên giao:

– Ông: ……………………… Chức vụ: ……………………………

– Ông: ……………………… Chức vụ: ……………………………

– Bà: ……………………….. Chức vụ: ……………………………

2/ Bên nhận:

– Ông: ……………………… Chức vụ: ……………………………

– Ông: ……………………… Chức vụ: ……………………………

– Bà: ………………………… Chức vụ: ……………………………

Chủ tọa: Ông ………………………………………………………

Thư ký: Ông ………………………………………………………

II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:

Bên …………. đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên …………….. theo biểu thống kê sau:

Bản thống kê tài sản bàn giao

STTTên tài sảnĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiềnGhi chú
Cộng:

 

Tổng giá trị: Bằng số …………………………………………………………………………………

Bằng chữ …………………………………………………………………………………

Kể từ ngày ……………………………………… số tài trên do bên ………………………. chịu trách nhiệm quản lý.

Biên bản này lập thành 4 bản có giá trị như nhau. Bên giao giữ 2 bản, bên nhận giữ 2 bản.

CHỮ KÝ BÊN GIAO              CHỮ KÝ BÊN NHẬN

 

————-

Trên đấy là những chia sẻ của Thủ Thuật Nhanh vbiên bản bàn giao tài sản, mong rằng bài viết này hữu ích với các bạn! 

Những bài liên quan

Back to top button