Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Hay, Ngắn Gọn, Súc Tích, Cực Chuẩn

Mẫu đơn xin nghỉ việc hay, ngắn gọn, súc tích, cực chuẩn đầy thuyết phục của công nhân, viên chức, người lao động khi muốn chấm dứt hợp đồng.

Mẫu đơn xin nghỉ việc
Mẫu đơn xin nghỉ việc

Bạn hay bất kỳ người nào khi muốn chấm dứt hợp đồng lao động với một công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp hay tổ chức nào đó thì cũng đều phải viết đơn để trình báo lên cấp trên để họ phê duyệt. Đây chính là một trong những yếu tố quan trọng mà bạn phải chuẩn bị khi muốn nghỉ việc.

Trong bài viết này, Thuthuatnhanh.com xin được cung cấp đến bạn một số mẫu đơn xin nghỉ việc của công nhân, viên chức cực hay, ngắn gọn súc tích, cực chuẩn dưới đây để bạn có thể tham khảo và áp dụng khi muốn nghỉ việc nhé!

Mẫu đơn xin nghỉ việc của viên chức file word chuẩn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi:

– Hiệu trưởng trường……………….

– Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ;

– Trưởng phòng (Ban/Khoa/TTâm) .

Tôi tên:…………………………………………………………………………

Cấp bậc, chức vụ, nghề nghiệp:………………………………………..

Đơn vị làm việc:……………………………………….

Hộ khẩu thường trú số nhà:……………đường……………………………………….

Phường (xã)………………….quận (huyện)………………….TP (Tỉnh)

Xin được nghỉ việc kể từ ngày…….tháng…….năm 20…

Lý do nghỉ việc:………………………………………………………………………………..

Tôi cam đoan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cho đến ngày tôi được phép nghỉ việc và hoàn tất mọi thủ tục bàn giao công việc, dụng cụ, tài sản cho:…………………………………. có liên quan đến công việc tôi đảm nhiệm.

Ý kiến của Trưởng Phòng Người làm đơn
Đề nghị Hiệu trưởng giải quyết cho Ông (Bà)nghỉ việc kể từ ngày ……./……/20…..

Lý do:…………………………………………………

Trưởng đơn vị

(Ký và ghi rõ họ tên)

………, ngày tháng năm 20…

Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG TC-CB

……………………………………………………………………………………

Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNG/TRƯỞNG PHÒNG/ QUẢN LÝ

……………………………………………………………………………………..

Mẫu đơn xin nghỉ việc của viên chức y tế súc tích

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………., ngày ……. tháng ……. năm…….

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: Giám Đốc/Thủ trưởng Cơ quan:………………………………………………………..

Trưởng phòng Tổ chức/Cán bộ :………………………………………………………………………

Trưởng phòng/ban …………………………………………………….………………

Tên tôi là: :……………………………………………………………………………………………………

Cấp bậc, chức vụ, nghề nghiệp: :………………………………………………………………………

Đơn vị làm việc: :………………………………………………………………………………………..

Xin được nghỉ việc kể từ ngày …….. tháng …….. năm ………………….……

Lý do xin nghỉ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cho đến ngày tôi được phép nghỉ việc và hoàn tất mọi thủ tục bàn giao công việc, dụng cụ, tài sản cho: ………………………………………… có liên quan đến công việc tôi đang đảm nhiệm.

Ý kiến của Trưởng phòng/ban………………….Đề nghị Giám Đốc/Thủ trưởng Cơ quan giải quyết cho Ông (Bà) nghỉviệc kể từ ngày …… tháng …… năm……..Lý do: ……………………………………………Trưởng phòng / ban(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ………………………………………………………………………Ý KIẾN CỦA GIÁM ĐỐC/ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN………………………………………………………………………

Mẫu đơn xin nghỉ việc của công nhân ngắn gọn

Mẫu 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày …. tháng … năm 20…..
ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: Ban Giám Đốc Công ty……..

Tôi tên là:……… hiện là công nhân đang làm việc tại bộ phận……….

Nay tôi làm đơn này, kính xin Ban Giám Đốc Công ty cho tôi được nghỉ việc từ ngày…… vì lý do……

Trong thời gian chờ đợi sự chấp thuận của Ban Giám đốc, tôi sẽ tiếp tục làm việc nghiêm túc và tiến hành bàn giao công việc, tài sản của công ty lại cho người quản lý trực tiếp của tôi là ông/bà…….

Tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 2:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi : …………………………..

………………………….

Tôi tên là:………………………………………………………

Chức vụ: ……………….. Bộ phận:…………………

Nay tôi làm đơn này, kính xin Ban giám đốc cho tôi được thôi việc kể từ ngày ……

Lý do: ………………………………………………………

Tôi đã bàn giao công việc cho:………..Bộ phận: ….

Các công việc được bàn giao:…………………………..

Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trưởng bộ phận

Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 3:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày …. tháng … năm 20…..
ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi:

– Ban Giám đốc Công ty Cổ phần ………………..

– Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự

Tên tôi là : …………………………….
Ngày sinh : …/…./……
Số CCCD : …………… cấp ngày …./…/20…. bởi Công an tỉnh ….
Điện thoại : ………………………….
Hiện tôi là công nhân làm việc tại Bộ phận Lắp ráp sản phầm của công ty.

Nay tôi trình đơn này kính xin Ban Giám đốc, Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự cho tôi nghỉ việc kể từ ngày ……………

Lý do xin thôi việc: Tôi muốn dừng lại công việc đi làm để tham gia học nghề sửa chữa ô tô nhằm nâng cao tay nghề và phát triển nghề nghiệp trong tương lai của mình.

Sau khi được chấp thuận tôi sẽ tiến hành bàn giao công việc, trang thiết bị cho ông ………. – Trưởng Bộ phận Lắp ráp sản phầm.

Rất mong Ban Giám đốc, Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự xem xét và chấp thuận cho tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin thôi việc của công nhân hay

Mẫu 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày …. tháng … năm 20…..
ĐƠN XIN THÔI VIỆC

Kính gửi: Ban Giám Đốc Công ty…….

Đồng kính gửi: Phòng Hành chính – Nhân sự

Tôi tên là:………….., là công nhân làm việc tại bộ phận……….

Nay tôi làm đơn này trình Ban Giám Đốc Công ty cùng Phòng Hành chính – Nhân sự chấp thuận cho tôi xin được thôi việc kể từ ngày……….

Lý do xin thôi việc:………

Tôi thực hiện việc báo trước ….. ngày, tính từ ngày làm đơn xin thôi việc này

Tôi sẽ tiến hành thực hiện bàn giao công việc cho ông/bà:………, là (tổ trưởng) bộ phận….

Tôi rất hài lòng vì quãng thời gian qua được làm việc cho công ty. Rất cảm ơn Ban lãnh đạo công ty đã tạo điều kiện, giúp đỡ tôi hoàn thành công việc.

Kính đề nghị cấp trên xem xét và giải quyết đơn thôi việc của tôi.

Xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………, ngày …. tháng … năm 20…..
ĐƠN XIN THÔI VIỆC

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty…….

Đồng kính gửi Phòng Hành chính – Nhân sự

Tôi tên là:……….. là công nhân làm việc tại bộ phận……..

Nay tôi làm đơn này, kính xin Ban Giám đốc Công ty cùng Phòng Hành chính -Nhân sự cho tôi xin được nghỉ việc kể từ ngày……. Vì lý do……..

Tôi đã bàn giao công việc lại cho ông/bà:…….. là (tổ trưởng) bộ phận………

Nội dung các công việc đã được bàn giao:…………

Tôi cam đoan là đã bàn giao tất cả các công việc liên quan trước khi xin nghỉ việc. Rất mong cấp trên xem xét chấp thuận cho tôi được phép thôi việc.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Một số mẫu đơn xin nghỉ việc hay, súc tích, cực chuẩn

Có thể thấy, viết đơn xin nghỉ việc không quá cầu kỳ nhưng cũng rất cần đầy đủ ý và nội dung sao cho thể hiện rõ được sự chân thành của mình với công việc hay lý do mà mình phải nghỉ việc. Một mẫu đơn xin nghỉ việc hay, súc tích, cực chuẩn sẽ khiến cho cấp trên cảm thấy hài lòng và giúp mình làm thủ tục nghỉ việc được thuận tiện nhanh chóng hơn.

Những mẫu đơn xin nghỉ việc/thôi việc mà Thuthuatnhanh.com muốn cung cấp cho các bạn trên đây đều là rất hay, súc tích, ngắn gọn, chuẩn file word nhất. Mong rằng chúng sẽ giúp các bạn thuận lợi khi làm thủ tục nghỉ việc, chấm dứt hợp đồng lao động của mình với một đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp nào đó mà bạn đang làm việc.

Chúc bạn mọi điều thuận lợi và thành công!

Xem thêm:

Những bài liên quan

Back to top button