Các chỉ số chứng khoán toàn cầu hàng đầu: Dow Jones, S&P 500, FTSE 100

Chỉ số chứng khoán thế giới là một tiêu chuẩn quan trọng đại diện cho hoạt động của thị trường chứng khoán ở các quốc gia hoặc khu vực khác nhau. Các chỉ số này cung cấp thông tin chi tiết về sức khỏe tổng thể và xu hướng của thị trường chứng khoán, đóng vai trò là chỉ báo thiết yếu cho các nhà đầu tư và nhà giao dịch.

Bài viết này sẽ khám phá một số chỉ số chứng khoán hàng đầu toàn cầu, bao gồm Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones, S&P 500, FTSE 100, v.v. Chúng tôi sẽ đi sâu vào tầm quan trọng, thành phần và các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển động của chúng, cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về các chỉ số chứng khoán có ảnh hưởng nhất trên thế giới.

C:\Users\Arijit\Desktop\Hot Forex\31 Articles-(2)\stock-exchange-3556719_1280.jpg


Trung bình Công nghiệp Dow Jones (DJIA)

Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones, thường được gọi là DJIA hoặc đơn giản là Dow, là một trong những chỉ số chứng khoán lâu đời nhất và được theo dõi rộng rãi nhất trên thế giới. Nó đại diện cho hiệu suất của 30 công ty lớn, giao dịch công khai ở Hoa Kỳ trong các ngành công nghiệp khác nhau.

DJIA là một chỉ số tính theo giá, có nghĩa là các công ty có giá cổ phiếu cao hơn có ảnh hưởng lớn hơn đến các chuyển động của nó. Là một phong vũ biểu của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, DJIA được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ và thường được sử dụng như một chỉ báo về tâm lý chung của thị trường.

Chỉ số S&P 500

S&P 500 là một chỉ số chứng khoán trên diện rộng theo dõi hiệu suất của 500 công ty vốn hóa lớn được niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ. Nó được coi là một trong những tiêu chuẩn tiêu biểu nhất và được theo dõi rộng rãi cho thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.

S&P 500 được tính theo trọng số vốn hóa thị trường, có nghĩa là các công ty có giá trị thị trường cao hơn sẽ có tác động lớn hơn đến chỉ số. Do có nhiều thành phần đa dạng, bao gồm các công ty từ nhiều lĩnh vực khác nhau, S&P 500 thường được coi là thước đo đáng tin cậy về sức khỏe và xu hướng tổng thể của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.

Chỉ số FTSE 100

FTSE 100, còn được gọi là Chỉ số 100 của Sàn giao dịch chứng khoán Financial Times, là tiêu chuẩn hàng đầu cho thị trường chứng khoán Vương quốc Anh. Nó bao gồm 100 công ty lớn nhất được niêm yết trên thị trường chứng khoán London theo vốn hóa thị trường.

FTSE 100 được tính trọng số theo vốn hóa thị trường, với các công ty lớn hơn có ảnh hưởng lớn hơn đến hiệu suất của chỉ số. Nó được các nhà đầu tư sử dụng rộng rãi để đánh giá hiệu suất của thị trường chứng khoán Vương quốc Anh và đánh giá tâm lý của nhà đầu tư đối với các công ty Vương quốc Anh trong các lĩnh vực khác nhau.

Nikkei225

Chỉ số Nikkei 225 là chỉ số thị trường chứng khoán nổi bật nhất của Nhật Bản, đại diện cho hoạt động của 225 công ty lớn, giao dịch tích cực được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tokyo. Đây là một chỉ số theo trọng số giá, có nghĩa là các cổ phiếu có giá cao hơn có tác động lớn hơn đến các chuyển động của chỉ số.

Chỉ số Nikkei 225 được coi là một chỉ số quan trọng của thị trường chứng khoán Nhật Bản và được các nhà đầu tư trong nước và quốc tế theo dõi chặt chẽ để đánh giá hoạt động và xu hướng của nền kinh tế Nhật Bản.

Chỉ số DAX

DAX là chỉ số chứng khoán chính của Sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt, sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất của Đức. Nó theo dõi hiệu suất của 30 công ty lớn nhất và được giao dịch tích cực nhất được niêm yết trên sàn giao dịch.

DAX là một chỉ số tính theo giá trị vốn hóa thị trường, trong đó các công ty có giá trị thị trường cao hơn có ảnh hưởng lớn hơn đến các chuyển động của chỉ số. Là một tiêu chuẩn cho thị trường chứng khoán Đức, DAX cung cấp thông tin chi tiết về hiệu quả hoạt động của các công ty giao dịch công khai lớn nhất ở Đức, trải rộng trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Chỉ số CAC 40

CAC 40 là chỉ số thị trường chứng khoán sơ cấp của Pháp, đại diện cho hoạt động của 40 công ty lớn nhất và được giao dịch tích cực nhất được niêm yết trên sàn giao dịch Euronext Paris. Đây là một chỉ số có trọng số vốn hóa thị trường, có nghĩa là các công ty có giá trị thị trường cao hơn có tác động lớn hơn đến chỉ số.

CAC 40 đóng vai trò là thước đo chính cho thị trường chứng khoán Pháp và được các nhà đầu tư theo sát để đánh giá hiệu suất và xu hướng của các công ty Pháp trong các lĩnh vực khác nhau.

Chỉ số tổng hợp Thượng Hải

Chỉ số Shanghai Composite là chỉ số thị trường chứng khoán chính của Trung Quốc đại lục, theo dõi hiệu suất của tất cả các cổ phiếu được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải. Đây là một chỉ số có trọng số vốn hóa thị trường phản ánh hiệu suất của các công ty trong các lĩnh vực khác nhau tại thị trường nội địa của Trung Quốc.

Chỉ số Shanghai Composite là một chỉ số quan trọng về tâm lý nhà đầu tư và xu hướng kinh tế ở Trung Quốc, khiến nó trở thành tài liệu tham khảo chính cho các nhà đầu tư trong nước và quốc tế quan tâm đến thị trường chứng khoán Trung Quốc.

Chỉ số Hang Seng

Chỉ số Hang Seng là chỉ số thị trường chứng khoán hàng đầu của Hồng Kông và đại diện cho hoạt động của 50 công ty vốn hóa lớn được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông. Đây là một chỉ số trọng số vốn hóa thị trường thả nổi tự do, trong đó trọng số của các cổ phiếu cấu thành được xác định bởi giá trị thị trường của chúng và tính sẵn có của cổ phiếu để giao dịch. Chỉ số Hang Seng đóng vai trò là thước đo quan trọng của thị trường chứng khoán Hồng Kông và được các nhà đầu tư theo dõi rộng rãi để đánh giá hiệu suất và xu hướng của các công ty niêm yết ở Hồng Kông.

ASX200

ASX 200 là chỉ số thị trường chứng khoán sơ cấp của Úc, bao gồm 200 công ty lớn nhất và được giao dịch tích cực nhất được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Úc (ASX). Đây là một chỉ số có trọng số vốn hóa thị trường, với các cổ phiếu có giá trị cao hơn có tác động lớn hơn đến các chuyển động của chỉ số.

ASX 200 là một tiêu chuẩn quan trọng đối với thị trường chứng khoán Úc, cung cấp thông tin chuyên sâu về hoạt động của các công ty Úc trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm khai thác mỏ, ngân hàng, viễn thông, v.v.

Chỉ số tiện lợi 50

Nifty 50 là chỉ số thị trường chứng khoán hàng đầu của Sở giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ (NSE). Nó bao gồm 50 cổ phiếu vốn hóa lớn từ các lĩnh vực khác nhau, đại diện cho hoạt động của thị trường chứng khoán Ấn Độ. Nifty 50 là một chỉ số có trọng số về vốn hóa thị trường thả nổi tự do, trong đó mức độ của mỗi cổ phiếu được xác định bởi vốn hóa thị trường thả nổi tự do của nó.

Chỉ số này được các nhà đầu tư trong nước và quốc tế theo dõi rộng rãi như một thước đo hiệu suất của thị trường chứng khoán Ấn Độ và các xu hướng kinh tế ở Ấn Độ.

 

Những bài liên quan

Back to top button