Khái niệm

Những khái niệm, thuật ngữ khoa học yêu cầu độ chính xác về một sự vật, đối tượng nào đó. Bạn cũng có thể xem thêm các thông tin cơ bản về về chúng thông qua những bài viết có ở trong chuyên mục này.

Back to top button